HOME

Welkom op de website van de WMO Raad Alkmaar

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is sinds 2007 van kracht, per 1 januari 2015 is de WMO uitgebreid met taken die eerder onder de AWBZ vielen. De uitbreiding van de WMO maakt samen met de Jeugdwet en de Participatiewet onderdeel uit van de decentralisatie van verantwoordelijkheden van het rijk naar de gemeente.

De WMO moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving. Al dan niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Als dat niet lukt, biedt de gemeente ondersteuning.

De WMO Raad Alkmaar heeft ten doel:  het vanuit een wettelijk kader, gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Alkmaar bij de voorbereiding, totstandkoming, vaststelling, uitvoering en evaluatie van de WMO.