Welkom op de website van de WmoRaad Alkmaar

Bijzondere andere tijden....

Alles is anders geworden. De impact van het coronavirus is voelbaar voor iedereen en perkt onze vrijheid in. Zeker voor mensen met een beperking!
De WmoRaad Alkmaar houdt zich aan de richtlijnen en werkt op afstand aan de advisering aan de gemeente en het inventariseren van signalen van de achterban.

Blijf gezond! U kunt de WmoRaad bereiken via de mail op info@wmoraadalkmaar.nl

Postadres: Saskerstraat 22, 1831 CR  KOEDIJK

Beste lezer,

We hebben allemaal te maken met Corona. Wij als WmoRaad zijn benieuwd hoe u als Wmo-gebruiker deze tijd ervaart en doorkomt.

De vragen die we hebben:

- Heeft u minder hulp of geen hulp ontvangen door Corona? Denk hierbij aan dagbesteding, persoonlijke begeleiding, huishoudelijke hulp en vervoer.

- Heeft u door Corona een ander hulpvraag? Zo ja, wat is er anders?

- Hoe ervaart u het contact met de gemeente in de Corona-tijd?

- Zijn er andere zaken met betrekking tot de Wmo die u met ons wil delen?

 

Bedankt voor uw reactie!
U kunt ons mailen via info@wmoraadalkmaar.nl

Onze
speerpunten

Er is aandacht voor de positie van ouderen, jongeren, minima, chronisch zieken, lichamelijk gehandicapten, vluchtelingen en mensen met een beperking.

Lees meer

Onze aandachtspunten

Het gebied van aandacht voor de WmoRaad is erg groot, waardoor niet alle punten tegelijk evenveel aandacht kunnen krijgen.

Lees meer

Aanmelden klankbordgroep

Als WmoRaad willen wij ons graag voor u inzetten, als klankbord voor alle mensen die hulp nodig hebben om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven functioneren.

Aanmelden klankbord
color-line