Welkom op de website van de WmoRaad Alkmaar

Bijzondere andere tijden....

Alles is anders geworden. De impact van het coronavirus is voelbaar voor iedereen en perkt onze vrijheid in. Zeker voor mensen met een beperking!
De WmoRaad Alkmaar houdt zich aan de richtlijnen en werkt op afstand aan de advisering aan de gemeente en het inventariseren van signalen van de achterban.

Blijf gezond! U kunt de WmoRaad bereiken via de mail op info@wmoraadalkmaar.nl

Met vriendelijke groet, Marga.

WmoRaad Alkmaar

E-mail      : info@wmoraadalkmaar.nl
Postadres: Saskerstraat 22, 1831 CR  KOEDIJK

 

Onze
speerpunten

Er is aandacht voor de positie van ouderen, jongeren, minima, chronisch zieken, lichamelijk gehandicapten, vluchtelingen en mensen met een beperking.

Lees meer

Onze aandachtspunten

Het gebied van aandacht voor de WmoRaad is erg groot, waardoor niet alle punten tegelijk evenveel aandacht kunnen krijgen.

Lees meer

Aanmelden klankbordgroep

Als WmoRaad willen wij ons graag voor u inzetten, als klankbord voor alle mensen die hulp nodig hebben om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven functioneren.

Aanmelden klankbord
color-line