Welkom op de website van de WmoRaad Alkmaar

Bijzondere andere tijden....

Alles is anders geworden. De impact van het coronavirus is voelbaar voor iedereen en perkt onze vrijheid in. Zeker voor mensen met een beperking!
De WmoRaad Alkmaar houdt zich aan de richtlijnen en werkt op afstand aan de advisering aan de gemeente en het inventariseren van signalen van de achterban.

Blijf gezond! U kunt de WmoRaad bereiken via de mail op info@wmoraadalkmaar.nl

Postadres: Saskerstraat 22, 1831 CR  KOEDIJK

Waar moet ik zijn, als ik hinder ondervindt in de publieke buitenruimten van Alkmaar?

Heeft u hinder van losse stoeptegels, gaten en scheuren in asfalt en bestrating, weggesleten belijning op kruisingen of zebrapaden, verzakkingen! Dan kunt u dit melden als inwoner van Alkmaar via;

Stadswerk072 – melding maken.

Ook problemen met bruggen, tunnels, kades, steigers en geluidsschermen meldt u daar.

Onze
speerpunten

Er is aandacht voor de positie van ouderen, jongeren, minima, chronisch zieken, lichamelijk gehandicapten, vluchtelingen en mensen met een beperking.

Lees meer

Onze aandachtspunten

Het gebied van aandacht voor de WmoRaad is erg groot, waardoor niet alle punten tegelijk evenveel aandacht kunnen krijgen.

Lees meer

Aanmelden klankbordgroep

Als WmoRaad willen wij ons graag voor u inzetten, als klankbord voor alle mensen die hulp nodig hebben om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven functioneren.

Aanmelden klankbord
color-line