Welkom op de website van de WmoRaad Alkmaar

Bijzondere andere tijden....

Alles is anders geworden. De impact van het coronavirus is voelbaar voor iedereen en perkt onze vrijheid in. Zeker voor mensen met een beperking!
De WmoRaad Alkmaar houdt zich aan de richtlijnen en werkt op afstand aan de advisering aan de gemeente en het inventariseren van signalen van de achterban.

Blijf gezond! U kunt de WmoRaad bereiken via de mail op info@wmoraadalkmaar.nl

Postadres: Saskerstraat 22, 1831 CR  KOEDIJK

Hierbij informeren wij over nieuwe regels m.b.t. het gebruik van de regiotaxi in coronatijd.

De overheid heeft besloten dat vervoer naar de vaccinatiepunten gratis is. Als een klant een rit boekt naar deze locaties hoeft er dus niet contant betaald te worden. De rit wordt op een apart nummer geboekt waardoor er ook geen automatische afschrijving plaats vindt. Klant hoeft in principe dus niets te doen.

Er is een nieuwe richtlijn waarbij reizigers verplicht zijn om een medisch goedgekeurd mondkapje te dragen. Alle andere mondkapjes, dus ook stoffen mondkapjes en dergelijke zijn niet langer toegestaan. Chauffeurs hebben de opdracht gekregen mensen te weigeren als er geen goed
mondkapje wordt gedragen!

Waar moet ik zijn, als ik hinder ondervindt in de publieke buitenruimten van Alkmaar?

Heeft u hinder van losse stoeptegels, gaten en scheuren in asfalt en bestrating, weggesleten belijning op kruisingen of zebrapaden, verzakkingen! Dan kunt u dit melden als inwoner van Alkmaar via:   stadswerk072 – melding maken.

Ook problemen met bruggen, tunnels, kades, steigers en geluidsschermen meldt u daar.

Onze
speerpunten

Er is aandacht voor de positie van ouderen, jongeren, minima, chronisch zieken, lichamelijk gehandicapten, vluchtelingen en mensen met een beperking.

Lees meer

Onze aandachtspunten

Het gebied van aandacht voor de WmoRaad is erg groot, waardoor niet alle punten tegelijk evenveel aandacht kunnen krijgen.

Lees meer

Aanmelden klankbordgroep

Als WmoRaad willen wij ons graag voor u inzetten, als klankbord voor alle mensen die hulp nodig hebben om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven functioneren.

Aanmelden klankbord
color-line