Wat is de WmoRaad Alkmaar?

De WmoRaad Alkmaar is een adviesorgaan van het college van Burgemeester & Wethouders en adviseert het College gevraagd en ongevraagd over het gemeentelijk beleid op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Deze wet zorgt ervoor dat personen met een beperking zo lang of goed mogelijk zelfstandig wonen en meedoen aan de samenleving, al dan niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. De gemeente kan ondersteuning bieden op het gebied van voorzieningen en hulpmiddelen.

De WmoRaad Alkmaar is niet bedoeld om individuele problemen op te lossen. Individuele problemen kunnen wel aanleiding zijn om het beleid ter discussie te stellen of de uitvoering ervan nadrukkelijker te toetsen.

Wij zijn sinds 1 januari 2015 actief. De bestuursleden en leden van deze stichting komen uit  verschillende delen van de gemeente Alkmaar d.w.z. zowel uit de stad als uit de buitengebieden.

Gemeente Alkmaar
De gemeente heeft de WmoRaad aangewezen als zelfstandig functionerend adviesorgaan en beschouwt haar als een betrouwbare gesprekspartner.  www.alkmaar.nl

Alkmaar