Bestuursleden WmoRaad

Wij stellen ons graag aan u voor.

viola vlietstra

Viola Vlietstra

voorzitter/lid

is sinds 2014 lid van de WmoRaad Alkmaar en per 1 januari 2019 benoemd tot voorzitter. Viola is lid geworden om een bijdrage te leveren aan een inclusieve samenleving. In haar werk als ambulant begeleider heeft zij ervaren dat, als je een fysieke of verstandelijke beperking hebt, je sneller problemen ondervindt met werk, inkomen, wonen en sociale contacten. Een goed vangnet vindt zij daarom belangrijk.

In het dagelijks leven is ze sinds kort werkzaam als ZZP-er op het gebied van onderwijs en zorg. Binnen de WmoRaad houdt zij zich o.a. bezig met de organisatie van de klankbordgroep en themabijeenkomsten en heeft zij “jeugd” , “jongvolwassenen” en “verwarde personen” in haar portefeuille. Tevens neemt zij deel aan de regionale overleggen met Wmo-raden uit andere gemeenten.

marga riekwel

Marga Riekwel

penningmeester/lid

is sinds 2015 penningmeester/ lid van de WmoRaad Alkmaar, nadat deze is ontstaan uit de fusie van de Wmo-raden Graft De Rijp/Schermer en het Cliëntenplatform Wmo Alkmaar. Mede dankzij haar jarenlange ervaring als klankbordgroepslid en later bestuurslid (sinds 2011) van de adviesraad van het Gehandicapten Platform Alkmaar is zij deskundig en breed georiënteerd.

Haar motivatie destijds om zich aan te sluiten bij de het genoemde platform en de Wmo Raad is ontstaan n.a.v. de handicap van haar dochter, die aangewezen is op diverse voorzieningen vanuit de Wmo. Als vrijwillig contactpersoon voor de BOSK (Bond Ouders Spastische Kinderen) in NH-Noord kwam zij in aanraking met veel dagelijkse problemen in zorg en verstrekkingenland voor mensen met een fysieke beperking. Ze stelt knelpunten aan de orde en behartigt zo goed mogelijk de belangen van deze doelgroep.

Marga is geboren en getogen in Koedijk, is getrouwd en heeft 2 kinderen en een kleinzoon. Zij werkt parttime als planner voor een gehandicaptenorganisatie. Daarnaast is zij vakbondsconsulent FNV Zorg &Welzijn en vrijwillig penningmeester van het Wijkcentrum in Koedijk, De Rietschoot.

francien van der meer

Francien v.d. Meer

lid

is sinds maart 2017 lid van de WmoRaad Alkmaar, omdat zij na haar pensionering een deel van haar vrijgekomen tijd zinvolle en betekenisvol wilde invullen om zo maatschappelijk betrokken te blijven binnen de gemeente. Francien heeft gewerkt in het welzijnswerk (training -advieswerk) en in het onderwijs (inspecteur). Zij vindt zij het belangrijk de inwoners, die gebruik (gaan) maken van Wmo voorzieningen een stem te geven in relatie tot de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Haar persoonlijke speerpunten zijn: toegankelijkheid (fysieke toegankelijkheid maar ook toegang tot werk, wonen en arbeid), dagbesteding en eigen bijdrage. Binnen de WmoRaad Alkmaar houdt zij zich voornamelijk bezig met haar portefeuille “Toegankelijkheid” en is contactpersoon voor de Commissie Toegankelijkheid Openbare Gebouwen en Ruimten.

Dave Weij fotografie2-30

Jessica Kramer

 

woont in Alkmaar en is een gedreven, enthousiaste dame, die weet van aanpakken.

Zij is sinds 2006 werkzaam in het (speciaal) onderwijs, waarin zij verschillende functies bekleed heeft. Van docent, tot ondersteunings coördinator en de laatste vier jaar als teamleider. Zij heeft als teamleider de leerlingen begeleid naar werk of vervolgonderwijs en het team ondersteund bij de verandering naar passend onderwijs.

Zij is lid geworden om een bijdrage te leveren bij het opzetten van de Commissie Jovo in Alkmaar. Samen ontwikkelen in deze ingewikkelde en veranderde maatschappij. Onderzoeken wat nodig is en in gesprek met alle betrokkenen.  Kijken waar mogelijkheden liggen en veranderingen toepassen waar nodig. Zij hoopt dan ook dat de Commissie mooie resultaten teweeg brengt.

mark

Mark Rademaker

 

woont in hartje Alkmaar en is sinds januari 2019 lid van de commissie ‘Jongvolwassenen’.

Vanuit de volwassenen psychiatrie is hij 15 jaar geleden de kinder,- en jeugdpsychiatrie ingegaan. Na 7 jaar werkzaam geweest te zijn op behandelafdelingen voor voornamelijk jongeren tot 18 jaar, is hij als ambulant begeleider aan de slag gegaan. Hier heeft hij met name kinderen, jongeren, gezinnen en jongvolwassenen begeleid met alle voorkomende (psychiatrische) problematiek in regio Alkmaar en omgeving en West- Friesland. Sinds 2018 is zijn werkgebied voornamelijk omgeving Amsterdam en heeft hij enkele cliënten in regio Alkmaar.

In zijn werk ziet hij (helaas) vaak dat de groep jongvolwassenen tussen wal en schip vallen. Hierdoor krijgen zij vaak niet de zorg en/of de middelen die, juist dán, nodig zijn om hun leven voldoende perspectief te geven. Als lid van de commissie wil hij een bijdrage leveren aan verbetering op dit vlak.

Lucas Zimmerman

Lucas Zimmerman

bouwkundige

is als bouwkundige werkzaam geweest bij woningcorporaties op het gebied van onderhoud en bij de ontwikkeling van plannen voor woningen en woongebieden. Op die manier en als actief lid bij de fietsbereikbaarheid, betrokken bij het inrichten van woningen en de openbare ruimte. De bereikbaarheid en bruikbaarheid waren daarbij onderdeel van het ontwerp. Lucas: “De bereikbaarheid ontwerpen is één, maar het laten uitvoeren volgens plan is twee. Daar gaat het vaak mis, na bijvoorbeeld een tussentijdse wijziging, als gevolg van bijvoorbeeld bezuinigingen. Daarin moet de commissie ook kunnen adviseren.”

Jan Jansen

Jan Jansen

 

is jarenlang werkzaam geweest in het onderwijs en in het openbaar bestuur. Vanuit het onderwijs heeft Jan zich o.a. beziggehouden met nieuwbouw en verbouw van scholen. Zaken zoals functionaliteit, bereikbaarheid, akoestiek en veiligheid en buitenruimte waren hierbij speerpunten. Vanuit de politiek werd Jan herhaaldelijk geconfronteerd met kwesties die met (on)bereikbaarheid te maken hadden. Het motto van Jan is dan ook: voorkomen is beter dan genezen