Bestuursleden WmoRaad

Wij stellen ons graag aan u voor.

IMG_FC1FFA020096-1b

Rik Schneiders

secretaris/lid

Is sinds november 2020 lid van de WmoRaad Alkmaar en sinds kort in de rol van secretaris.

Zijn motivatie om aan te sluiten bij de WmoRaad is om een actieve bijdrage te kunnen leveren aan een maatschappij waarin iedereen mee kan doen. Dat is namelijk makkelijker gezegd dan gedaan; mee kunnen doen in de maatschappij. Dat is niet voor iedereen weggelegd en vaak moet onze omgeving er aan herinnerd worden dat dit voor veel mensen wel degelijk moeilijk is. Als we in onze omgeving goed luisteren naar wat er gebeurd en dit met elkaar delen, dan moeten we toch in staat zijn om een omgeving te creëren waarin werkelijk iedereen mee kan doen. Daar wil Rik graag bij helpen.

Hij woont inmiddels 22 jaar in Alkmaar en heeft een zoon met een beperking waardoor hij ook de ervaring die hij opdoet in het dagelijks leven kan gebruiken voor zijn rol in de WmoRaad. In het dagelijks leven is Rik werkzaam bij een verzekeringsmaatschappij.

Dave Weij fotografie2-30

Jessica Kramer

lid

woont in Alkmaar en is een gedreven, enthousiaste dame, die weet van aanpakken.

Zij is sinds 2006 werkzaam in het (speciaal) onderwijs, waarin zij verschillende functies bekleed heeft. Van docent, tot ondersteunings coördinator en de laatste vier jaar als teamleider. Zij heeft als teamleider de leerlingen begeleid naar werk of vervolgonderwijs en het team ondersteund bij de verandering naar passend onderwijs.

Zij is lid geworden om een bijdrage te leveren bij het opzetten van de Commissie Jovo in Alkmaar. Samen ontwikkelen in deze ingewikkelde en veranderde maatschappij. Onderzoeken wat nodig is en in gesprek met alle betrokkenen.  Kijken waar mogelijkheden liggen en veranderingen toepassen waar nodig. Zij hoopt dan ook dat de Commissie mooie resultaten teweeg brengt.

Jan Jansen

Jan Jansen

lid

is jarenlang werkzaam geweest in het onderwijs en in het openbaar bestuur. Vanuit het onderwijs heeft Jan zich o.a. beziggehouden met nieuwbouw en verbouw van scholen. Zaken zoals functionaliteit, bereikbaarheid, akoestiek en veiligheid en buitenruimte waren hierbij speerpunten. Vanuit de politiek werd Jan herhaaldelijk geconfronteerd met kwesties die met (on)bereikbaarheid te maken hadden. Het motto van Jan is dan ook: voorkomen is beter dan genezen

Lucas Zimmerman

Lucas Zimmerman

lid

is als bouwkundige werkzaam geweest bij woningcorporaties op het gebied van onderhoud en bij de ontwikkeling van plannen voor woningen en woongebieden. Op die manier en als actief lid bij de fietsbereikbaarheid, betrokken bij het inrichten van woningen en de openbare ruimte. De bereikbaarheid en bruikbaarheid waren daarbij onderdeel van het ontwerp. Lucas: “De bereikbaarheid ontwerpen is één, maar het laten uitvoeren volgens plan is twee. Daar gaat het vaak mis, na bijvoorbeeld een tussentijdse wijziging, als gevolg van bijvoorbeeld bezuinigingen. Daarin moet de commissie ook kunnen adviseren.”

20211229_170858

Cisca Alberding

lid

is sinds 1 januari 2022 lid van de WmoRaad Alkmaar. Zij is na 45 jaar gezondheidszorg, met vakgebied 'de bestralingsbehandeling van kankerpatiënten', met vervroegd pensioen gegaan. Cisca wil de hoeveelheid vrije tijd die nu beschikbaar is voor een deel invullen met taken t.b.v. de WmoRaad.
De weg naar een inclusieve samenleving is volgens haar geplaveid met belemmeringen in de breedste zin van het woord en die moeten worden weggenomen zodat iedereen de kans krijgt om mee te doen in onze maatschappij. Gebruik kunnen maken van Wmo-voorzieningen is een belangrijke stap hierin!
Zij hoopt haar steentje bij te kunnen dragen aan de doelstellingen van de WmoRaad.