Bestuursleden WmoRaad

Wij stellen ons graag aan u voor.

viola vlietstra

Viola Vlietstra

voorzitter/lid

is sinds 2014 lid van de WmoRaad Alkmaar en per 1 januari 2019 benoemd tot voorzitter. Viola is lid geworden om een bijdrage te leveren aan een inclusieve samenleving. In haar werk als ambulant begeleider heeft zij ervaren dat, als je een fysieke of verstandelijke beperking hebt, je sneller problemen ondervindt met werk, inkomen, wonen en sociale contacten. Een goed vangnet vindt zij daarom belangrijk.

In het dagelijks leven is ze sinds kort werkzaam als ZZP-er op het gebied van onderwijs en zorg. Binnen de WmoRaad houdt zij zich o.a. bezig met de organisatie van de klankbordgroep en themabijeenkomsten en heeft zij “jeugd” , “jongvolwassenen” en “verwarde personen” in haar portefeuille. Tevens neemt zij deel aan de regionale overleggen met Wmo-raden uit andere gemeenten.

marga riekwel

Marga Riekwel

penningmeester/lid

is sinds 2015 penningmeester/ lid van de WmoRaad Alkmaar, nadat deze is ontstaan uit de fusie van de Wmo-raden Graft De Rijp/Schermer en het Cliëntenplatform Wmo Alkmaar. Mede dankzij haar jarenlange ervaring als klankbordgroepslid en later bestuurslid (sinds 2011) van de adviesraad van het Gehandicapten Platform Alkmaar is zij deskundig en breed georiënteerd.

Haar motivatie destijds om zich aan te sluiten bij de het genoemde platform en de Wmo Raad is ontstaan n.a.v. de handicap van haar dochter, die aangewezen is op diverse voorzieningen vanuit de Wmo. Als vrijwillig contactpersoon voor de BOSK (Bond Ouders Spastische Kinderen) in NH-Noord kwam zij in aanraking met veel dagelijkse problemen in zorg en verstrekkingenland voor mensen met een fysieke beperking. Ze stelt knelpunten aan de orde en behartigt zo goed mogelijk de belangen van deze doelgroep.

Marga is geboren en getogen in Koedijk, is getrouwd en heeft 2 kinderen en een kleinzoon. Zij werkt parttime als planner voor een gehandicaptenorganisatie. Daarnaast is zij vakbondsconsulent FNV Zorg &Welzijn en vrijwillig penningmeester van het Wijkcentrum in Koedijk, De Rietschoot.

IMG_FC1FFA020096-1b

Rik Schneiders

secretaris/lid

Is sinds november 2020 lid van de WmoRaad Alkmaar en sinds kort in de rol van secretaris.

Zijn motivatie om aan te sluiten bij de WmoRaad is om een actieve bijdrage te kunnen leveren aan een maatschappij waarin iedereen mee kan doen. Dat is namelijk makkelijker gezegd dan gedaan; mee kunnen doen in de maatschappij. Dat is niet voor iedereen weggelegd en vaak moet onze omgeving er aan herinnerd worden dat dit voor veel mensen wel degelijk moeilijk is. Als we in onze omgeving goed luisteren naar wat er gebeurd en dit met elkaar delen, dan moeten we toch in staat zijn om een omgeving te creëren waarin werkelijk iedereen mee kan doen. Daar wil Rik graag bij helpen.

Hij woont inmiddels 22 jaar in Alkmaar en heeft een zoon met een beperking waardoor hij ook de ervaring die hij opdoet in het dagelijks leven kan gebruiken voor zijn rol in de WmoRaad. In het dagelijks leven is Rik werkzaam bij een verzekeringsmaatschappij.

francien van der meer

Francien v.d. Meer

lid

is sinds maart 2017 lid van de WmoRaad Alkmaar, omdat zij na haar pensionering een deel van haar vrijgekomen tijd zinvolle en betekenisvol wilde invullen om zo maatschappelijk betrokken te blijven binnen de gemeente. Francien heeft gewerkt in het welzijnswerk (training -advieswerk) en in het onderwijs (inspecteur). Zij vindt zij het belangrijk de inwoners, die gebruik (gaan) maken van Wmo voorzieningen een stem te geven in relatie tot de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Haar persoonlijke speerpunten zijn: toegankelijkheid (fysieke toegankelijkheid maar ook toegang tot werk, wonen en arbeid), dagbesteding en eigen bijdrage. Binnen de WmoRaad Alkmaar houdt zij zich voornamelijk bezig met haar portefeuille “Toegankelijkheid” en is contactpersoon voor de Commissie Toegankelijkheid Openbare Gebouwen en Ruimten.

Dave Weij fotografie2-30

Jessica Kramer

 

woont in Alkmaar en is een gedreven, enthousiaste dame, die weet van aanpakken.

Zij is sinds 2006 werkzaam in het (speciaal) onderwijs, waarin zij verschillende functies bekleed heeft. Van docent, tot ondersteunings coördinator en de laatste vier jaar als teamleider. Zij heeft als teamleider de leerlingen begeleid naar werk of vervolgonderwijs en het team ondersteund bij de verandering naar passend onderwijs.

Zij is lid geworden om een bijdrage te leveren bij het opzetten van de Commissie Jovo in Alkmaar. Samen ontwikkelen in deze ingewikkelde en veranderde maatschappij. Onderzoeken wat nodig is en in gesprek met alle betrokkenen.  Kijken waar mogelijkheden liggen en veranderingen toepassen waar nodig. Zij hoopt dan ook dat de Commissie mooie resultaten teweeg brengt.

Jan Jansen

Jan Jansen

 

is jarenlang werkzaam geweest in het onderwijs en in het openbaar bestuur. Vanuit het onderwijs heeft Jan zich o.a. beziggehouden met nieuwbouw en verbouw van scholen. Zaken zoals functionaliteit, bereikbaarheid, akoestiek en veiligheid en buitenruimte waren hierbij speerpunten. Vanuit de politiek werd Jan herhaaldelijk geconfronteerd met kwesties die met (on)bereikbaarheid te maken hadden. Het motto van Jan is dan ook: voorkomen is beter dan genezen

Lucas Zimmerman

Lucas Zimmerman

bouwkundige

is als bouwkundige werkzaam geweest bij woningcorporaties op het gebied van onderhoud en bij de ontwikkeling van plannen voor woningen en woongebieden. Op die manier en als actief lid bij de fietsbereikbaarheid, betrokken bij het inrichten van woningen en de openbare ruimte. De bereikbaarheid en bruikbaarheid waren daarbij onderdeel van het ontwerp. Lucas: “De bereikbaarheid ontwerpen is één, maar het laten uitvoeren volgens plan is twee. Daar gaat het vaak mis, na bijvoorbeeld een tussentijdse wijziging, als gevolg van bijvoorbeeld bezuinigingen. Daarin moet de commissie ook kunnen adviseren.”