Adviezen

De WmoRaad denkt al vroeg mee.

 

De belangrijkste taak van de WmoRaad is het gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeente over het beleid en de uitvoering van de Wmo. Wij denken in een vroeg stadium mee over specifieke onderwerpen, zodat onze raadgeving deel kan uitmaken van het uiteindelijke gemeentelijk beleid.

 

De WmoRaad Alkmaar heeft een kritische houding en is een serieuze en gelijkwaardige gesprekspartner voor de gemeente, ook wanneer er nog geen beleid is maar slechts een idee of signaal.

 

Om kritisch te kunnen blijven, bewaart de WmoRaad wel de nodige afstand. Uw belang, als gebruiker van Wmo-ondersteuning, staat immers voorop.

Alkmaar steun Wmo raad