Achterban

Voor de WmoRaad Alkmaar is het contact met de achterban noodzakelijk. Zonder te weten wat er in de praktijk bij zorgvragers en hun naasten speelt, kunnen wij ons werk niet doen. De Wmo Raad investeert daarom in het contact met de achterban. Dit doet zij op verschillende manieren:


Klankbordgroep

Leden van de klankbordgroep zijn inwoners die de Wmo Raad informeren over ervaringen met de Wmo ondersteuning. De  leden kunnen deze ervaringen met ons delen tijdens digitale raadplegingen of tijdens bijeenkomsten over maatschappelijke ondersteuning. Belangstellende Wmo gebruikers of mantelzorgers kunnen hun contactgegevens opgeven  door het invullen van het contactformulier.


Cliëntervaringsonderzoek:

Alle gemeenten in Nederland zijn verplicht een cliëntervaringsonderzoek te houden onder Wmo-cliënten. De doelgroep van het onderzoek zijn Wmo-cliënten die een maatwerkvoorziening hebben (ontvangen) in het voorgaande jaar. De hierin gestelde vragen zijn gedeeltelijk verplicht, evenals de manier waarop en de doelgroep waaronder het onderzoek wordt uitgevoerd. De gemeente Alkmaar en de WmoRaad kunnen ervoor kiezen om de verplichte vragen aan te vullen met eigen vragen.

De vragenlijst gaat in op thema’s zoals de hulpvraag van de cliënt, het contact met de gemeente, de ontvangen ondersteuning en de kwaliteit en het effect van deze ondersteuning.

Dit onderzoek geeft daarmee inzicht in de ervaringen van Wmo-cliënten met de gemeente en de ondersteuning die zij ontvangen. Daarnaast heeft het onderzoek een signaleringsfunctie. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen leiden tot een signaal waardoor verder (verdiepend) onderzoek nodig is. De resultaten worden vergeleken met een referentiegroep van andere gemeenten die dezelfde vragen hebben gesteld aan Wmo-cliënten.

De WmoRaad Alkmaar publiceert de uitkomsten van het onderzoek op haar website.


(Thema)bijeenkomsten:

De WmoRaad Alkmaar organiseert enkele malen per jaar een themabijeenkomst over een actueel onderwerp. Dit zijn onderwerpen waar u als gebruiker van Wmo-ondersteuning of mantelzorger mee te maken heeft. De leden van onze klankbordgroep ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Daarnaast nemen de leden van onze Raad zelf ook deel aan bijeenkomsten die geïnitieerd worden door Wmo-gerelateerde organisaties, maar ook door de Koepel Adviesraden Sociaal Domein en Gemeente.

Alkmaar windmolen wmo raad