Wmo Bijzondere Voorzieningen

Veld 3. Ondersteuning en Verblijf

Als er meer begeleiding, toezicht en opvang nodig is, indiceert de gemeente voor een (tijdelijke) opvangvoorziening of Beschermd Wonen. 

Alkmaar