Speerpunten WmoRaad Alkmaar

In het belang van inwoners met een beperking hanteert de WmoRaad Alkmaar de volgende speerpunten.

  • Het NL Keurmerk Toegankelijkheid (NLKT) in Alkmaar realiseren.
  • Toegang tot stageplaatsen en (betaald) werk creëren ten behoeve van de inclusieve samenleving.
  • Voor inwoners die beschermd wonen, een geleidelijke en voorwaardelijke overgang naar begeleid zelfstandig wonen realiseren, die leidt naar meer zelfredzaamheid, participatie en een passender kwaliteit van leven.
  • Afschaffen of verminderen van de eigen bijdrage.
  • Gericht onderzoek doen naar eenzaamheid onder inwoners en komen tot oplossingen.
  • Inwoners van wie de Wmo aanvraag is afgewezen, in beeld houden en wijzen op mogelijkheden die algemene voorzieningen bieden, zoals wijkcentra.
  • Uitvoering VN-Verdrag Handicap
  • Samenvatting programma VN-Verdrag
wmoraad alkmaar speerpunten