Aandachtspunten
WmoRaad Alkmaar

De WmoRaad Alkmaar vindt de volgende aandachtspunten belangrijk.

 • Inwoners beschikken over voldoende, begrijpelijke informatie en adviezen, ook over de eigen bijdrage hoogte.
 • Inwoners beschikken over voldoende, levensbrede en betaalbare ondersteuning.
 • Getrainde vrijwillige én betaalde medewerkers leveren in goede samenwerking de ondersteuning.
 • Het belang van inwoners en hun mantelzorgers staat centraal. De aanpak van ondersteuning en zorg is zo levensbreed en integraal mogelijk.
 • De ervaringen van inwoners staan centraal bij beoordeling van de kwaliteit van de geleverde
  ondersteuning.
 • Inwoners kunnen zelf regie voeren en keuzes maken. Bijvoorbeeld dankzij onafhankelijke cliëntondersteuning, een persoonlijk of familieplan.
 • De continuïteit van ondersteuning is gewaarborgd, ook bij overgang naar een andere hulpverlener, voorziening, aanbieder of woonplaats.
 • De privacy en veiligheid van de inwoners is voldoende beschermd.
 • De klachtenregelingen zijn voldoende toegankelijk en laagdrempelig.
wmoraad alkmaar aandachtspunten