Toezichthouder Jeugd en Wmo werkzaam bij de gemeente Alkmaar

Het is belangrijk dat geld dat voor de zorg bedoeld is, hier ook aan wordt besteed.   Jenny Hamel is sinds april 2021 toezichthouder rechtmatigheid Wmo & Jeugd bij gemeente Alkmaar.  Heeft u signalen dat er sprake is van zogenaamde zorgfraude, meldt dit dan op de website van de gemeente Alkmaar https://www.alkmaar.nl/direct-regelen/zorg-en-ondersteuning/zorgfraude-melden-wmo-en-jeugdwet Een e-mail sturen…

Lees meer