Enquete Toegankelijkheid

De gemeente Alkmaar wil een nog toegankelijkere gemeente worden voor iedereen en werkt daarom aan een eerste Toegankelijkheidsagenda. De toegankelijkheidsagenda geeft aan welke actiepunten er zijn, zowel op korte als op de lange termijn. Deze agenda komt voort uit het VN-verdrag Handicap, dat zegt dat mensen met en zonder beperking gelijke rechten en plichten hebben. Stichting Zet ondersteunt de gemeente met het opstellen hiervan, in samenwerking met de WmoRaad Alkmaar. Om te kunnen onderzoeken of u als inwoner eenvoudig mee kunt doen in de samenleving is het invullen van de vragenlijst voor ons van groot belang. Op deze manier krijgen wij een beeld van wat er goed gaat in de gemeente en waar nog verbeterpunten zijn. Via de website van de gemeente www.alkmaar.nl/toegankelijkheid kunt u de enquête invullen. Hartelijk dank alvast voor het invullen.