Plan eigen bijdrage scootmobielen ingetrokken

Uit het Noord-Hollands dagblad door Gert van der Maten
1-12-2021
ALKMAAR
Wethouder Robert te Beest (CDA) trekt zijn voorstel terug voor de invoering van een maandelijkse eigen bijdrage voor gebruikers van een scootmobiel. Het idee blijkt toch niet zo rijp als hij dacht.
Te Beest haalde met het voorstel de boosheid op zijn hals van de Wmo-raad. Dat is een instantie die het college advies moet geven op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. De wethouder zei dat de Wmo-raad het goed vindt dat hij de eigen bijdrage van 19 euro per maand invoert voor mensen die een scootmobiel van de gemeente in gebruik hebben gekregen.
De Wmo-raad ontkende dat echter met klem en zei het voorstel zelfs nooit onder ogen te hebben gehad. De raad is verbolgen en beschuldigde de wethouder ervan dat hij het voorstel met dit argument door de gemeenteraad probeerde te loodsen. ,,Daar laten we ons niet voor gebruiken”, aldus voorzitter Viola Vlietstra.
Verschil
In een briefje aan de gemeenteraad constateert Te Beest nu dat er klaarblijkelijk een verschil van inzicht is. ,,Toen ik de reactie van de Wmo-raad in de krant las heb ik meteen de voorzitter gebeld.” Aanstaande woensdag gaat de wethouder alsnog om tafel met het adviesorgaan. ,,Onze verwachtingen lopen niet gelijk en dat alleen al is voor mij een reden om het voorstel nu terug te trekken.”
,,Het raadsvoorstel nu nog niet rijp is voor behandeling”, zo schrijft Te Beest in zijn briefje. De uitkomst van het gesprek met de Wmo-raad belooft de wethouder te betrekken bij zijn verdere afwegingen. ,,Hierna bezien we of- en op welke wijze- wij ons voorstel aan u aan willen aanbieden.”
Drempel
Voorzitter Viola Vlietstra van de Wmo-raad keerde zich eerder al tegen het idee van een eigen bijdrage. Volgens haar werpt zoiets een drempel op voor mensen die wellicht een scootmobiel nodig hebben, maar hem nog niet hebben aangevraagd.
Voorafgaand aan de intrekking van het voorstel, vroeg fractieleider Arie Epskamp van de Senioren al om het stuk van de agenda af te voeren. ,,De grondslag van het voorstel, alsmede de bestuurlijke geloofwaardigheid, zijn weggevallen”, aldus Epskamp.
Maya Bolte van Leefbaar Alkmaar bepleitte juist om het plan wel te behandelen ’en het dan meteen af te schieten’. Dat laatste heeft Te Beest nu voorkomen.
Te Beest zegt dat zijn idee ongeveer 500 inwoners raakt. Hij denkt er jaarlijks 114.000 euro mee binnen te halen.