Verwarde personen

De WmoRaad Alkmaar zet zich ook in voor de groep “verwarde personen”. Zo hebben wij structureel overleg met de gemeente over dit onderwerp.

Verschillende instanties (DNO doen, Brijder en Actief talent) staan in nauw contact m.b.t. de zorg voor deze doelgroep. Er wordt op een professionele wijze zorg geboden aan deze personen.

Sinds eind 2018 biedt een gebouw (nabij de brandweer Helderseweg) ruimte voor opvang en triage. Verschillende instanties verlenen hier hun diensten.

Ook is de winteropvang voor dak en thuislozen geregeld, de opvang gaat nu eerder op de avond openen. Bijkomend voordeel hiervan is dat de overlast ook deels wordt voorkomen.

M.i.v. 2019 houden wij structurele overleg met de betreffende beleidsambtenaar, zodat er een optimale uitwisseling plaatsvindt van informatie, zodat de WmoRaad op de hoogte blijft van de ontwikkelingen en wij de gemeente kunnen voorzien van adviezen.